درآرزوي وصل تو شبها گريستم
كامم نشد ميسرو بيجا گريستم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
       اشكم شكست گرمي بازارعشق را 
       ازبسكه همچو شمع سراپا گريستم 
               ياران نصيب شمع بجز سوز وساز نيست
               يا سوختم بزم وفا يا گريستم  
                       با آنكه صد هزار مرا داغ بردلست 
                       برداغدار سينۀ صحرا گريستم 
                           آب از سرم گذشت به گرداب زندگي
                           از بسكه در فراق تو دريا گريستم  
                                   صاحبدلي نبود چو در جمع بيدلان
                                   رفتم به خلوت دل و تنها گريستم  
                                            ازگريه هاي تلخ مرا گريزي نيست
                                            رسوا شدم بسكه به هر جا گريستم
/ 0 نظر / 9 بازدید