مامانی سلام ...ميدونی دارم میرم ..۲ هفته ..دارم با يارم ميرم به کشور عجايب ..مامانی مجبورم ..وگرنه خيلی خودم هم ناراحتم که بابا و داداشی را تنها ميزارم..دلم پيش بابا و داداشی می مونه..دلم ميخواست يا نميرفتم و يا اونها هم می اومدن..مامانم برامون دعا کن ..نميدونی که چقدر بهت احتياج دارم..خيلی بيشتر از اون چيزی که فکرش را بکنی..دوستت دارم مامان آسمونی

/ 1 نظر / 8 بازدید